להיות הורים ואפילו להנות מכך !...

להיות הורים לילדים בגילאים שונים ואפילו להנות מכך !

כלים יעילים בגידול ילדים - הרצאות וסדנאות להורים.

מרצה: ד"ר יצחק יסעור-לנדאו.

אמנות ההורות הפכה להיות בימינו מלאכה מורכבת ומאתגרת מאין כמותה:

ההורים נדרשים להתמודד עם מטלות של תמיכה בילדיהם ומתן מענה נבון לצרכיהם החומריים, הנפשיים, האינטלקטואליים והחברתיים כאחד- בקונטכסט של מציאות משתנה, בעלת סתירות פנימיות ולעיתים אף בסיטואציות של בלבול ומבוכה.

הורה אשר יזהה כהלכה את מחויבויותיו, מחד גיסא, ומקורות כוחו מאידך גיסא- ואשר יצוייד בידע, כלים וטכניקות בתחום ההורות, עשוי להיות הורה בטוח יותר בעצמו, בכשוריו ובאלטרנטיבות השונות העומדות לרשותו בסיטואציות של הורות. הדבר עשוי להקרין, ללא ספק, לטובה על תחושת הבטחון שלו ושל ילדו כאחד, ועל שביעות הרצון ההדדית "במסע המשותף הורה -ילד".

מסגרת התוכנית:

סדרת מפגשי סדנא פעילים ובה 6 מפגשים עוקבים בני 3 ש.א. כל אחד.

או הרצאות בודדות בנות 2ש.א. כל אחת.

נושאים מרכזיים

*מודעותם העצמית של ההורים ומקורות כוחם- אבני תשתית ואבני נגף.

*פיוח ויישום תקשורת יעילה יעילה הורים-ילדים.

*הצבת תחומים וגבולות בגידול ילדים ומתבגרים.

*פתוח ויישום אסרטיביות הורית.

*תגובות חינוכיות ערכיות בסיטואציות של קונפליקט.

*פתוח שת"פ והזדהות המשפחה עם ביה"ס -כאבן תשתית מרכזית בקידום הילד והמתבגר.

*פתוח דימוי עצמי איתן וחיובי בקרב הילדים ותרומת ההורים לכך.

*התמודדות ערכית בעידן של חומרנות.

*התייחסות נבונה של ההורים לנושא החינוך המיני וחינוך לחיי משפחה - בחינוך ילדיהם.

טל. 03-9651619 פקס: 03-9699675 מייל: kama_ins@machon-kama.com