מצויינות בניהול מתיאוריה למעשה

הרצאות וסדנאות העשרה למנהלים.

עבודתם של בעלי תפקידים בכל ארגון הנה מורכבת ומאתגרת מאין כמוה.

מחד גיסא, על המנהל להיות בקיא באורח מקיף בתחום הספציפי שהנו מופקד עליו, ומאידך גיסא

נדרש מן המנהל לשלוט באורח מקצועי ויעיל במגוון כלים ניהוליים, המהווים אמצעי להשגת מטרות הארגון בו הוא פועל. שלוב יעיל בין השניים יתרום, ללא ספק, לתחושת שביעות הרצון של השותפים השונים לעשייה הניהולית (ממונים, עמיתים, כפיפים), ובד בבד גם לתחושת הספוק ושביעות הרצון המקצועית של המנהל עצמו.

מטרת הפעילות: למוד, הקנייה העמקה ותרגול של מגוון תיאוריות, כלים וטכניקות, במטרה להעשיר את הרפרטואר ההתנהגותי האישי של המנהל ולהעמיק את כשריו הניהוליים.

נושאים מרכזיים:

*מודעותו העצמית של המנהל ומקורות כוחו.

*פתוח ויישום אסרטיביות ניהולית נבונה - עדשה חדשה.

*טפול אפקטיבי של המנהל בסיטואציות מקצועיות טעונות.

*שימוש ב"עדשות" ככלים לניהול משא ומתן אפקטיבי.

*ניהוג וניהול עבודת צוות יעילה.

*טפול המנהל בכעסים ובהתנגדויות בעבודת הצוות - כיצד?

*סגנונות ניהול -ויישומן בסיטואציות ניהוליות משתנות.

*הצבת תחומים וגבולות בכובע המקצועי ובכובע הפרטי.

*שימור ההומור בפתרון בעיות מורכבות במעגלי החיים השונים.

ההרצאות והסדנאות מותאמות ייחודית ומלוות בדוגמאות רלבנטיות לגוף המזמין לאחר איתור צרכים.

משך הפעילות: מהרצאה בודדת וממוקדת בת 2 ש.א. סדנא בת 3 ש.א. דרך יום סדנא פעיל ועד לסדרת מפגשי סדנא עוקבים, המהווים יחידת השתלמות מובנית ו"עגולה".

טל. 03-9651619 פקס: 03-9699675 מייל: kama_ins@machon-kama.com